Hội trường ba đình

Khách sạn Cầu Giấy - kinh nghiệm đi thuê hội trường

08:23 - 30/01/2019

Bạn là người được đơn vị giao nhiệm vụ đi thuê hội trường tổ chức hội thảo, tuy nhiên bạn không có bất cứ kiến thức...

Khách sạn Cầu Giấy thực sự là địa điểm, cho thue...

08:21 - 30/01/2019

Tôi xin kể lại câu chuyện được một khách hàng chia sẻ, khi Anh ấy nhận nhiệm vụ tìm địa điểm để thuê tổ chức buổi...

Khách sạn Cầu Giấy, cho thuê hội trường

08:19 - 30/01/2019

Bạn đang tìm một địa điểm để tổ chức hội nghị, hội thảo trên địa bàn Hà Nội mà chưa biết tìm ở đâu...